16:36 ICT Thứ hai, 28/05/2018

Tài liệu

Marketing Planning and Strategy 6e
Marketing Planning and Strategy is designed for courses at the junior/senior-level in marketing strategy, business unit...
Tác giả: Subhash C. Jain
Đã xem: 1111 Đã tải: 0
Marketing Strategy, 5th Edition
Thoroughly revised and updated, MARKETING STRATEGY, 5e continues with one primary goal: to teach students to think and...
Tác giả: O. C. Ferrell (Author), Michael D. Hartline
Đã xem: 1140 Đã tải: 0
Marketing Management (14th Edition)
Stay on the cutting-edge with the gold standard text that reflects the latest in marketing theory and practice.
Tác giả: Philip Kotler [PDF]
Đã xem: 1668 Đã tải: 0
Essentials of Marketing 13 edition
This book is about marketing and marketing strategy planning. At its essence, marketing strategy planning is about...
Tác giả: William D. Perreault, Jr. Joseph P. Cannon E. Jerome McCarthy [PDF]
Đã xem: 1321 Đã tải: 0
Principles of Marketing Global Edition 15th Edition
Nguyên lí tiếp thị Eng
Tác giả: Philip Kotler, Gary Armstrong
Đã xem: 5313 Đã tải: 0
Marketing căn bản
Tài liệu học tập cho sinh viên
Tác giả: Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Đã xem: 1202 Đã tải: 0
 
Back to top