16:41 ICT Thứ hai, 28/05/2018

Định vị, Phân khúc

Phân khúc khách hàng công nghệ

[High-Tech] Phân khúc khách hàng theo vòng đời Tiếp nhận Công nghệ

09-11-2016 11:26:48 PM in Định vị, Phân khúc

Thị trường công nghệ có một đặc trưng riêng so với thị trường khác. Các ý tưởng, chiến lược tiếp thị công nghệ cao được bắt nguồn từ vòng đời tiếp nhận công nghệ.

Phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường

18-06-2015 12:43:40 PM in Định vị, Phân khúc

Khái niệm, vai trò phân khúc thị trường. Các phương pháp phân khúc thị trường. Tiêu chí của việc phân khúc thị trường

 
Back to top