16:42 ICT Thứ hai, 28/05/2018

Nghiên cứu thị trường

focus group

Focus Group cần lưu ý những gì

20-06-2015 09:31:10 AM in Nghiên cứu thị trường

Focus Group (khảo sát nhóm) là việc tập trung vào một nhóm khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, thái độ, thói quen và nhận thức của họ về sản phẩm hay doanh nghiệp. Có thể tự thực hiện các cuộc khảo sát nhóm khách hàng hoặc thuê các công ty nghiên cứu thị trường làm điều này. Để thực hiện một cuộc khảo sát nhóm khách hàng, doanh nghiệp cần tuân theo trình tự các bước dưới đây.

 
Back to top