16:40 ICT Thứ hai, 28/05/2018

Quản trị thương hiệu

quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu

09-11-2016 02:27:12 PM in Quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu là tiến trình quản trị cbao gồ các hoạt động marketing hỗn hợp nhằm xây dựng và phục vụ nhu cầu (cả về mặt lợi ích sản phẩm lẫn khía cạnh cảm xúc, cảm nhận, tinh thần) của khách hàng mục tiêu thông qua những lợi ích mong muốn, giá trị vô hình về cảm xúc, cảm nhận của khách hàng...

 
Back to top